Procedura podwyższenia kapitału w spółce

spółka z o.o.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce stanowi dość powszechną praktykę i naturalne następstwo rozwoju firmy. Im lepiej dany podmiot prosperuje tym większa staje się konieczność zgromadzenia dodatkowych funduszy, które przeznaczone zostaną na realizację planowanych inwestycji. Jeśli opcja podwyższenia kapitału oraz wszystkie związane z nią formalności zostały przewidzian...
Czytaj więcej

Dane o firmie w KRS bezpłatnie

spółka z o.o.
Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie wielu zmian regulujących funkcjonowanie podmiotów podlegających do KRS. Do jakich zmian powinniśmy się przygotować? O jakich zmianach mówi nowelizacja przepisów? Już za kilka dni zaczną obowiązywać przepisy określające, że dane o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego ...
Czytaj więcej

Zasady bezpiecznego zakupu gotowej spółki

spółka z o.o.
Coraz więcej przedsiębiorców chce szybko i sprawnie rozpocząć prowadzenie własnej firmy. Słysząc o konieczności przejścia przez długotrwałą procedurę rejestracji spółki szukają innych rozwiązań, które pomogą pominąć formalności rejestracyjne. Jednym z dostępnych rozwiązań jest zakup gotowej spółki. Jeżeli wybierzemy podmiot w sprawdzonej kancelarii prawnej możemy prowadzić bizn...
Czytaj więcej

Komplet dokumentów zakupionej spółki

spółka z o.o.
Coraz więcej osób, które chcą prowadzić własny biznes chce ograniczyć formalności. Brak czasu oraz chęć szybkiego wprowadzenia pomysłu na rynek sprawia, że popularność gotowych spółek z każdym dniem wzrasta. Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie gotowej spółki? Każdy nabywca gotowego podmiotu powinien zwrócić uwagę na dokumenty jakie otrzymuje po zrealizowanej transak...
Czytaj więcej

Spółka kapitałowa

spółka z o.o.
Spółka kapitałowa jest to forma prawna organizacji działalności gospodarczej najczęściej wykorzystywana do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Do spółek kapitałowych należą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Z racji, że zarówno spółka z o.o. jak i spółka akcyjna mają swoje wady, brakuje w spółkach kapitałowych rozwiązania idealnego. Połączeniem zalet i...
Czytaj więcej

Powołanie prokurenta i udzielenie prokury

spółka z o.o.
Szeroki zakres pełnomocnictwa pod postacią prokury upoważnia do podejmowania większości czynności sądowych i pozasądowych związanych z działalnością. Zakres jej stosowania jest jednak nieco ograniczony, ponieważ powołać prokurenta może jedynie przedsiębiorca zgłoszony do Krajowego rejestru Sądowego, zatem każda spółka handlowa. Prokurenta należy odróżnić od pełnomocnika, pon...
Czytaj więcej

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Najważniejsze kwestie związane z umową zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 180-188.). Udział w spółce stanowi majątkowe prawo wspólnika (ogól praw i obowiązków o charakterze korporacyjnym oraz majątkowym). Zacznijmy od początku, czyli czym jest zbycie udziałów w spółce z o.o. Zbycie udziału w spółce z ...
Czytaj więcej

Mały przedsiębiorca

spółka z o.o.
Pojęciem „małego przedsiębiorcy” określamy osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub innego przedsiębiorcę działającego na mniejsza skalę. Mały przedsiębiorca charakteryzuje się tym, że w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji f...
Czytaj więcej

Księgowość w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Spółki kapitałowe zobowiązane są do prowadzenia księgowości w formie pełnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z tym musi prowadzić szczegółową ewidencje księgowa. Jak wygląda księgowość w spółce z o.o.? Zasady prowadzenia księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje ustawa z 29 września 1994. (Dz. U nr 121 poz. 591). Warto tutaj zaznaczy...
Czytaj więcej

Forma zatrudnienia i wynagrodzenie prezesa spółki

spółka z o.o.
Istnieje kilka sposobów na uregulowanie kwestii zatrudnienia i wynagrodzenia prezesa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 1. Powołanie do pełnienia funkcji - wykonywanie obowiązków prezesa spółki, na podstawie uchwały powziętej przez zgromadzenie wspólników. Dochody wlicza się do dochodów uzyskanych z osobistej działalności i podlegają opodatkowaniu na zasadach og...
Czytaj więcej

Różnice między spółką z o.o. a innymi spółkami

spółka z o.o.
Analizując, czym różni się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od innych spółek oraz czy jest korzystniejszym rodzajem prowadzenia działalności, pod uwagę można wziąć trzy inne spółki. Spółka cywilna - najpopularniejszy i najprostszy w prowadzeniu rodzaj spółki osobowej. Spółka jawna - jedna ze spółek działających na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. ...
Czytaj więcej

Opodatkowanie w spółkach osobowych

spółka z o.o.
Osoby, które mają zamiar stać się wspólnikami spółki osobowej, powinny zastanowić się, którą formę spółki wybrać. Decyzja o staniu się udziałowcem konkretnej spółki, będzie mieć wpływ na możliwości związane z formą opodatkowania. Zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy, regulują kwestie opodatkowania w spółkach osobowych. Zgodnie z literą prawa, zo...
Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.- również w trybie obiegowym

spółka z o.o.
Obszerny dokument prezentujący sytuację ekonomiczną firmy to sprawozdanie finansowe. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają wszyscy przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego. Wcześniej sprawozdania finansowe mogły przyjmować postać papierową, jednak od 1 października 2018 r. istnieje pełen obowiązek sporządzania ich w formie elektronicznej. Dodatk...
Czytaj więcej

Definicja PPK

spółka z o.o.
PPK – to nic innego, jak program, który umożliwia systematyczne oszczędzanie z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po ukończeniu 60. roku życia. Środki gromadzone na tym koncie, będą środkami w zupełności prywatnymi. Każdy podmiot, który zatrudnia pracowników, jest zobowiązany do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę odnośnie prowadzenia PPK dla s...
Czytaj więcej

Pracownik na etacie – składki

spółka z o.o.
Każdy pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę musi liczyć się z kosztami, które będzie musiał ponieść z tego tytułu. Obowiązkiem pracodawcy jest obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od pracowników, z ich wynagrodzenia. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i u...
Czytaj więcej

Czym są udziały w spółce z o.o.?

spółka z o.o.
Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są rzeczą kluczową z punktu widzenia wspólników tej spółki. Jest to najprościej mówiąc, miara praw im przysługujących.  Udziały to część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wspólnika. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu. Jego minimalna wartość nom...
Czytaj więcej

Proste spółki akcyjne

spółka z o.o.
Już niebawem zgodnie z porządkiem prawnym zacznie funkcjonować ustawa dotycząca prostej spółki akcyjnej. Jak się okazuje w praktyce – PSA jest pierwszą zmianą odnośnie utworzenia innego typu spółki niż spółka z o.o., bądź spółka akcyjna, które działają od kilkudziesięciu lat. Prosta Spółka Akcyjna została stworzona w ramach opracowania wehikułu do inwestowania w działalno...
Czytaj więcej

8 powodów, dla których warto kupić spółkę?

spółka z o.o.
Zero czasochłonnej rejestracji - samo zarejestrowanie spółki z o.o. to kwestia kilku dni lub tygodni. Zależy, czy wybierzesz drogę internetową, czy tradycyjną. Pierwsza jest szybsza, ale i bardziej ograniczona. Czas realizacji jest też zależny od poprawności złożonego wniosku. Brak oczekiwania na rejestrację do VAT - założenie spółki z o.o., jeśli ma być VAT-owcem, wymag...
Czytaj więcej

Wysokość składek ZUS w 2020 roku

spółka z o.o.
Wysokość zryczałtowanych składek ZUS na ubezpieczenia społeczne uzależnione jest od prognozowanej przeciętnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Przewiduje się, że w 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie aż 5227 zł brutto. Minimalną podstawą wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie społeczne jest 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,...
Czytaj więcej

Spółka z o.o. w trybie S24 – wzorzec umowy

spółka z o.o.
Kodeks Spółek Handlowych umożliwia zawarcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą wzorca umowy dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wówczas wymaga się wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz opieczętowania umowy podpisem elektronicznym. REJESTRACJA SPÓŁKI PRZEZ INTERNET Wzorzec umowy jest ogólnodostępny. Powinien gwarantować nieograniczony c...
Czytaj więcej

Sankcje za niepłacenie podatków

spółka z o.o.
Każda osoba uzyskująca przychody ma obowiązek uiszczania podatków. Dotyczy to również osób prowadzących działalność rejestrowaną. Brak zgłoszenia przychodów do opodatkowania oznacza osiąganie przychodów z nieujawnionych źródeł. Brak zapłaty należnego podatku w terminie to zaległość podatkowa, co wiąże się z koniecznością uregulowania także odsetek za zwłokę. Terminy będą lic...
Czytaj więcej

Udział w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Udział to część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych wspólników. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu. Jego minimalna wartość nominalna jest określona w umowie spółki i wynosi 50 zł. Posiadanie udziałów oznacza uczestnictwo w spółce z o.o. jako jej wspólnik, a co za tym idzie nabycie praw i obowiązków związanych z tym...
Czytaj więcej

Minimalny kapitał zakładowy spółkach 2019

spółka z o.o.
Kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników, które mogą zostać pokryte zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej (aport). Istotne jest to, aby w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy został pokryty w całości już w początkowych etapach rejestracji podmiotu. Ta forma kapitału ma charakter gwarancyjny. Zabezpiecza wierzycieli spółki...
Czytaj więcej

Organy spółki z o.o.

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych w Polsce form prowadzenia działalności gospodarczej. Korzyści jakie płyną z prowadzenia spółki z o.o. są zachętą do jej zakładania. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są - zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza i komisja rewizyjna. Zarząd ...
Czytaj więcej

Jaką rolę pełni zarząd spółki z o.o.?

spółka z o.o.
Zarząd spółki z o.o. jest tym organem spółki, który pełni dwie bardzo istotne funkcję: prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę. Dokonywanie czynności prawnych przez spółkę w pewnym uproszczeniu możliwe jest dopiero po podjęciu decyzji o dokonaniu takiej czynności przez zarząd spółki. Reprezentowanie spółki to dokonywanie czynności w imieniu spółki z o.o. - zaw...
Czytaj więcej

Udział kapitałowy w spółce jawnej

spółka z o.o.
Udział kapitałowy w spółce jawnej to pewna jednostka rachunkowa odpowiadająca wartości wkładu wniesionego przez danego wspólnika. Wartość wkładów odpowiada wycenie wkładów dokonanych przez wspólników w chwili zawarcia umowy działalności i nie jest poddawana kontroli Sądu Rejestrowego czy Sądu Biegłego. Wartość udziału kapitałowego ma znaczenie w przypadku: pobierania odsetek...
Czytaj więcej

Najważniejsze daty związane z prowadzeniem firmy!

spółka z o.o.
Prowadzenie działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność i obowiązek, ale także korzyść w postaci generowania zysku. Z firmą wiążą się jednak określone terminy, które przedsiębiorca powinien w szczególności pamiętać. Rozliczenia z fiskusem i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych muszą być spłacane terminowo - wtedy bowiem masz możliwość planowania wydatków i optymalizację poda...
Czytaj więcej

Podzielona płatność – kogo będzie dotyczyć?

spółka z o.o.
Ministerstwo Finansów podejmuje w związku z podatkami szereg różnych sposobów, które mają na celu walkę z nieuczciwymi podatnikami i oszustami wyłudzającymi podatek VAT. Jednym ze stosowanych przez resort mechanizmów ma być płatność podzielona. Płatność podzielona w podatku VAT oznacza tyle, że kwota zapłacona przez nabywcę sprzedającemu podzielona będzie na kwotę netto wpły...
Czytaj więcej

Kody PKD – jakie należy podać we wniosku rejestracyjnym

spółka z o.o.
Polska Klasyfikacja Działalności - inaczej PKD to wykaz kodów, które określają rodzaje działalności gospodarczych wykonywanych w Polsce. Każde przedsiębiorstwo, które zamierza prowadzić działalność gospodarczą i składa wniosek do KRS wymaga podania kodów PKD. Prawidłowe ustalenie kodów PKD to bardzo ważny element rejestracji firmy. W przypadku, gdy zakres działalności nie mo...
Czytaj więcej

Jak finansować działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

spółka z o.o.
Podczas rejestracji działalności gospodarczej wspólnicy zobowiązani są do zebrania kapitału minimalnego w wysokości 5 tysięcy złotych. Niestety, jak to z pieniędzmi bywa każda suma pieniężna zostaje prędzej czy później wydana. Co w takiej sytuacji, gdy przedsiębiorcy wydadzą już pieniądze z kapitału? Wtedy właściciele mają dwie możliwości: dopłata pożyczka Finansowan...
Czytaj więcej

Na co zwrócić uwagę przy zakupie spółki?

spółka z o.o.
Od kogo kupujesz - najważniejsze, aby mieć sprawdzone i legalne źródło. Spółki oferowane z drugiej ręki nie są bezpiecznym rozwiązaniem. Wybieraj sprzedawców, którzy działają na rynku od kilkunastu lat. W takim przypadku będziesz mógł w Internecie znaleźć informację na temat firmy i będziesz mógł czuć się bezpiecznie. Prześwietlić bazy - kupując spółkę, możesz samodziel...
Czytaj więcej

Rozwód – co z naszymi udziałami w spółce z o.o.?

spółka z o.o.
Zawsze w przypadku rozwodu pojawia się pytanie: czy właścicielem udziałów w spółce z o.o. jest wyłącznie osoba wpisana do KRS, czy też udziały stanowią majątek wspólny małżonków? W pierwszej kolejności musisz ustalić: kiedy udziały zostały nabyte (w trakcie trwania małżeństwa lub w okresie przed zawarciem małżeństwa), czy małżonkowie zawierali umowy rozdzielności ma...
Czytaj więcej

Jakie prawa mają wspólnicy spółki z o.o.?

spółka z o.o.
Wspólnicy, którzy tworzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w znacznej większości przypadków skupiają się na obowiązkach, z których muszą się wywiązać, gdyż są związane z zadaniami, które są niezbędne do tego, aby dana spółka mogła sprawnie i prawidłowo funkcjonować. Jednak warto mieć również świadomość tego, że będąc wspólnikiem spółki z o.o. przysługuje nam szereg upr...
Czytaj więcej

Gotowa spółka dla cudzoziemców

spółka z o.o.
Polskie prawo, język i administracja państwowa są dla obcokrajowców jeszcze trudniejsze do zrozumienia niż dla nas. Dlatego to tym osobom jest jeszcze trudniej rozpocząć działalność gospodarczą w naszym kraju. Początkowo największą przeszkodą staje się rejestracja firmy. To na tym etapie najbardziej przeszkadza brak znajomości polskich przepisów prawnych, języka oraz zasad rząd...
Czytaj więcej

Koszt zakupu spółki z o.o.

spółka z o.o.
Zakup spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to alternatywa dla tych osób, które chcą podjąć działalność gospodarczą omijając uciążliwe kwestie związane z przeprowadzeniem procedury rejestracji. Na koszt zakupu gotowej spółki składa się wiele czynników: cena spółki, zmieniająca się w zależności od: a) lokalizacji - im większe miasto, im lepsza lokalizacja tym większe ...
Czytaj więcej

Obowiązki wspólnika spółki z o.o.

spółka z o.o.
Posiadanie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko prawa, ale także szereg obowiązków, z których powinien zdać sobie sprawę przedsiębiorca. Wyróżniamy następujące obowiązki wspólników: 1. Wniesienie wkładów - kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały, które muszą być pokryte przez wspólników wkładem pieniężnym lub...
Czytaj więcej

Jak określić przedmiot działalności w umowie spółki

spółka z o.o.
Zakładasz spółkę z o.o. i zastanawiasz się nad sposobem opisania przedmiotu jej działalności gospodarczej? Nie wiesz co umieścić w umowie spółki? Przedmiot działalności w umowie spółki jest jednym z obligatoryjnych elementów umowy spółki z o.o. Stąd też bez prawidłowego opisu przedmiotu działalności nie będzie możliwa rejestracja spółki. Kodeks Spółek Handlowych poprzestaje ...
Czytaj więcej

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać umorzone. Konsekwencją tego jest zmniejszenie udziału wspólnika w kapitale zakładowym lub całkowite wykluczenie go z niej. Wyróżniamy trzy rodzaje umorzenia udziałów: 1. Umorzenie dobrowolne - za zgodą wspólnika. 2. Umorzenie przymusowe - bez zgody wspólnika po zaistnieniu przesłanek do umorzenia. 3. Umorzenie...
Czytaj więcej

Działalność nierejestrowana, a podatki

spółka z o.o.
Od 2018 roku istnieje możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej, czyli firmy niewpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wiąże się z tym jednocześnie brak konieczności odprowadzania składek do ZUS. Czy jednak przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną jest zwolniony z obowiązku płacenia podatków? Przedsiębiorca prowadząc...
Czytaj więcej

Jak bezpiecznie kupić spółkę?

spółka z o.o.
Kupno gotowej spółki to doskonałe rozwiązanie, gdy zależy nam na czasie, jeśli chcemy pominąć skomplikowaną procedurę rejestracyjną, a także, gdy potrzebujemy spółki stażowej. W sieci dostępna jest cała masa gotowych spółek z o.o. na sprzedaż. Czym jednak kierować się, aby nie dać się oszukać i bezpiecznie kupić spółkę? Po pierwsze, znajdź odpowiednie źródło kupna spółki. W ...
Czytaj więcej

Wspólnik jako pracownik spółki z o.o.

spółka z o.o.
Udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać w niej zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Taką możliwość dopuszczają przepisy prawa. Sytuacja może być bardziej skomplikowana, jeśli spółka jest jednoosobowa lub wspólnicy są małżeństwem lub krewnymi. Aby można było mówić o zatrudnieniu wspólnika, konieczne jest wypełnienie pewnych ...
Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

spółka z o.o.
Spółki z o.o., jak każde podmioty gospodarcze, są zobowiązane do prowadzenia księgowości. Dla niektórych z nich, korzystnym rozwiązaniem może być księgowość uproszczona i podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jest to narzędzie służące do ewidencji operacji gospodarczych, dotyczących osiągniętych zysków i wydatków w danym okresie. Księga przychodów i rozchodów może być pro...
Czytaj więcej

Udziały w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Udziały w spółce z o.o. to części kapitału zakładowego, których wysokość jest określona w umowie spółki (minimalnie 50 zł); posiadanie udziałów spółki oznacza dysponowanie prawami i obowiązkami wspólnika. Im wyższa wartość nominalna udziałów, tym większy wpływ na podejmowane decyzje ma posiadający je wspólnik. Udziały w spółce z o.o. mogą mieć różną wartość - decyzję w tej s...
Czytaj więcej

Spółka w likwidacji

spółka z o.o.
Każda działalność gospodarcza niesie ze sobą ryzyko. Nawet, jeśli jest ono nieco niższe w przypadku spółek z o.o., to zawsze istnieje możliwość, że przedsiębiorstwo nie utrzyma się na rynku. Zdarzają się sytuacje, które wymagają ogłoszenia likwidacji spółki. Jak właściwie wygląda ten proces? Przyczyną rozwiązania spółki może być np. uchwała podjęta przez jej zarząd lub też ...
Czytaj więcej

Wypłacanie pieniędzy ze spółki z o.o.

spółka z o.o.
Wypłacanie pieniędzy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest takie proste jak np. z jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie pieniądze z konta bankowego jednym kliknięciem można przelać na konto prywatne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada własna osobowość prawną z własnym majątkiem. Wspólnicy nie mogą dowolnie wypłacać pieniędzy ze spółki. Za...
Czytaj więcej

Siedziba a adres spółki z o.o.

spółka z o.o.
Przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest określenie jej siedziby. Informacja ta jest zawarta w umowie spółki. Co ciekawe, siedziba to nie to samo co adres. Czym się właściwie różnią? Siedzibą spółki jest konkretnie “miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający”. Może to więc być np. Kraków, Gdańsk, czy Bielsko-Biała. To tam będą odby...
Czytaj więcej

Spółka jawna, a spółka komandytowa – różnice

spółka z o.o.
Podstawową różnicą pomiędzy spółką jawną i spółka komandytową jest funkcjonowanie w spółce komandytowej dwóch grup wspólników o różnym statusie (komplementariuszy i komandytariuszy). W spółce jawnej prawa wszystkich wspólników są równe. Pomimo możliwości zróżnicowania ich w umowie spółki, nie spowoduje to formalnego wydzielenia się dwóch grup. Ograniczona odpowiedzialno...
Czytaj więcej

Kto powinien skorzystać z e-biura?

spółka z o.o.
Przedsiębiorcy chcą bezpiecznie optymalizować koszty prowadzonej działalności. Nic w tym dziwnego. Zaoszczędzone środki mogą inwestować w rozwój firmy. Jednym ze sposobów umożliwiających zarówno optymalizację kosztów, jak i rozwój jest skorzystanie z usług wirtualnego biura. Klienci otrzymują możliwość skorzystania z prestiżowego adresu przyciągającego uwagę Klientów oraz sz...
Czytaj więcej

Spółka komandytowa

spółka z o.o.
Spółka komandytowa to spółka podlegająca Kodeksowi Spółek Handlowych. Jest to spółka osobowa, którą charakteryzuje trwały skład osobowy oraz ogromne znaczenie cech poszczególnych wspólników. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, jednak została wyposażona w podmiotowość prawną w związku z czym może we własnym imieniu nabywać i zbywać prawa, zaciągać zobowiązania,...
Czytaj więcej

Spółki dla cudzoziemców

spółka z o.o.
W Polsce prowadzenie spółki dla obcokrajowców jest dozwolone, ale na określonych zasadach. Nie każdą formę spółki może założyć osoba nie będąca obywatelem RP. Jak więc to jest? Kto może prowadzić spółkę i jaki rodzaj może wybrać? Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, działalność w Polsce może założyć zarówno obywatel Polski, jak i obcokrajowiec z państw Uni...
Czytaj więcej

Rodzaje prokury

spółka z o.o.
Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa udzielany osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego wyróżnia się: prokurę samodzielną/samoistną, prokurę łączną, prokurę oddziałową. Prokura samodzielna nazywana jest również prokurą samoistną. Pozwala na działanie jednej osoby w zakresie spraw wynikają...
Czytaj więcej

KRS kara wspólników za brak możliwości reprezentacji spółki.

Zmiany w KRS mają charakter rewolucyjny. Jedną ze zmian jest możliwość karania wspólników spółki w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada uprawnień do reprezentowania firmy. To pierwsza tego typu próba akceptacji zachowania spółki poprzez odwołanie się do jej wspólników. Do 15 marca wspólnicy nie odpowiadali za zobowiązania jednostki gospodarczej i nie ponosili odp...
Czytaj więcej

Wypłacanie pieniędzy ze spółki z o.o.

spółka z o.o.
Wypłacenie środków pieniężnych ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest aż tak proste jak w przypadku chociażby jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółka z o.o. stanowi odrębny podmiot prawa z odrębnym majątkiem. W związku z tym wspólnicy nie mogą dowolnie wypłacać z niej finansów. W takim celu musi istnieć podstawa prawna do przysporzenia pieniędzy dla wspó...
Czytaj więcej

Czym jest siedziba spółki?

spółka z o.o.
Kodeks Spółek Handlowych jasno określa, że umowa spółki obowiązkowo musi określać siedzibę spółki. Czym jednak ona jest? Siedziba osoby prawnej to miejscowość, w której siedzibę ma organ zarządzający, chyba że inaczej stanowi jej umowa. Należy mieć jednak na uwadze, że siedziba to nie konkretny lokal, a jedynie miejscowość, w której sprawy prowadzi zarząd spółki. Siedziba...
Czytaj więcej

Pieczątka firmowa

spółka z o.o.
Pieczątka firmowa, chociaż nie jest wymagana w świetle panujących przepisów prawa, to jednak często przydaje się właścicielowi podmiotów gospodarczych w obrocie rynkowym. Jest to najprostsze rozwiązanie, przy pomocy którego można szybko potwierdzić istnienie działalności gospodarczej. Wypełniając jakikolwiek urzędowy formularz można zauważyć, że w większości z nich jest mie...
Czytaj więcej

Prestiż na rynku – właściwa lokalizacja

spółka z o.o.
Sukces na rynku uzależniony jest głównie od osób, które będą zainteresowane współpracą. To zaś uwarunkowane jest w głównej mierze lokalizacją przedsiębiorstwa. Co zrobić, aby pozyskać odpowiednie miejsce dla swojej firmy na rynku? Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług wirtualnego biura, czyli pełnej obsługi biurowej. Znaczna część wirtualnych biur posiada lo...
Czytaj więcej

Zalety zakupu gotowej spółki

spółka z o.o.
BRAK PROBLEMÓW Z REJESTRACJĄ Decydując się na zakup gotowej spółki mamy do czynienia z podmiotem, który został już zgłoszony do wszystkich wymaganych rejestrów, takich jak Krajowy rejestr Sądowy, ma nadany numer REGON, NIP. Jest również możliwość zakupić podmiot zgłoszony już do rejestru VAT. Zatem kupując gotową spółkę nie trzeba się borykać z dopełnieniem formalności, które...
Czytaj więcej

Kto odpowiada za zobowiązania w spółkach osobowych?

spółka z o.o.
Spółka osobowa należy do grona spółek prawa handlowego. Ich działalność opiera się na osobistej więzi między wspólnikami prowadzących przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jak wygląda odpowiedzialność w spółkach? W spółce jawnej za zobowiązania odpowiada wspólnik w sposób nieograniczony oraz całym swoim majątkiem solidarnie z innymi wspólnikami oraz spółką. Spółka partner...
Czytaj więcej

Przekształcenie w spółkę – najważniejsze kwestie

spółka z o.o.
Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę to bardzo ważna kwestia, którą należy dokładnie rozważyć. Wybór docelowej spółki nie jest bowiem prosty, jednak warto wiedzieć, że dla każdego przedsiębiorcy dobre okaże się coś innego. Oto kilka zasadniczych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przekształcając swoją działalność. 1. Przemyśl, czy przekształcenie będzie najl...
Czytaj więcej

Akcjonariusz – prawa majątkowe

spółka z o.o.
Akcjonariusz jest wspólnikiem spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Posiada akcje wyemitowane przez spółkę. Kto może nim być? - osoba fizyczna - osoba prawna - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Ważne! Akcjonariuszem jest osoba widniejąca w księdze akcyjnej lub będąca posiadaczem akcji na okaziciela. Prawa majątkowe akcjonariuszy: 1. Pra...
Czytaj więcej

Czym jest spółka z o.o.?

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to w ostatnim czasie najbardziej popularna forma prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Może ona zostać utworzona przez co najmniej jednego wspólnika. Jej założyciel niekoniecznie musi być osobą fizyczną, może to być osoba prawna, posiadane obywatelstwo, czy miejsce siedziby, nie ma też tu większego znaczenia. Spółka z o.o. wyma...
Czytaj więcej

Kapitał własny

spółka z o.o.
Kapitał własny wnoszony jest do przedsiębiorstwa przez jego założycieli, którzy dzięki temu nabywają prawo do uczestnictwa w podziale zysku. Kapitał własny jest źródłem finansowania działalności przedsiębiorstwa. Wartość księgowa kapitału własnego jest równa sumie wartości: - kapitału zakładowego, - kapitału zapasowego, - kapitału z aktualizacji wyceny, - pozostałych kap...
Czytaj więcej

W jaki sposób można zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

spółka z o.o.
W momencie gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przestanie przynosić zyski nie musisz od razu jej likwidować. Wystarczy ją zawiesić! Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chcąc ją zawiesić przede wszystkim nie może zatrudniać pracowników. Jeżeli jednak spółka współpracuje z różnymi osobami na podstawie umów cywilno...
Czytaj więcej

W jaki sposób wznowić działalność gospodarczą?

spółka z o.o.
Wielu przedsiębiorców mających problemy finansowe decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej. Postanawiając zawiesić swoją działalność należy zdać sobie sprawę, iż podstawą do zawieszenia jest niezatrudnianie pracowników. Co ważne, do osób zatrudnionych wlicza się też osoby przebywające na zwolnieniu czy też urlopie. Działalność można zawieszać i wznawiać kilkakrotni...
Czytaj więcej

Zakazane kody PKD w spółce z o.o

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zakładając działalność gospodarczą w tej formie przedsiębiorca musi dokonać wyboru kodów PKD, które odpowiadać będą profilowi prowadzonej działalności. Nie wszystkie kody PKD mogą zostać wybrane w przypadku spółki z o.o. - poniżej przedstawiamy zakazana listę kodów PKD:...
Czytaj więcej

Dofinansowanie spółki z o.o.

spółka z o.o.
Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczy już 5 tysięcy złotych. Kwota ta pokrywa jednak wyłącznie początkowe wydatki spółki, stąd też już na początku działalności wspólnicy stają przed problemem finansowania swojej działalności. Wbrew pozorom wspólnicy nie mogą dokonać dobrowolnych wpłat na konto spółki z o.o., gdyż wymaga się przypisania danej kwocie okre...
Czytaj więcej

Prosta spółka akcyjna

spółka z o.o.
PSA, czyli Prosta Spółka Akcyjna to nowy tryb spółki handlowej łączący w sobie elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Wprowadzenie tej spółki to dopiero projekt, będący na etapie konsultacji. Prosta Spółka Akcyjna powstała przede wszystkim z myślą o start-upach, czyli firmach, które dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Z tego wz...
Czytaj więcej

Treść umowy spółki – wersja podstawowa

spółka z o.o.
Szukasz rzetelnych informacji na temat spółek? Koniecznie wejdź na nasza stronę główną! Do zawarcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się przygotowania umowy. Musi mieć ona charakter pisemny pod rygorem nieważności. Aby doszło do zarejestrowania spółki z o.o. musi ona składać się z następujących elementów. Firma oraz siedziba spółki Przedmiot działalnośc...
Czytaj więcej

NIP i REGON

spółka z o.o.
Zakładając własną działalność gospodarczą konieczne jest uzyskanie numerów NIP i REGON, gdyż pozwalają one na identyfikację przedsiębiorstwa. NIP jest to kod służący do identyfikacji podatników w Polsce. NIP nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Do 31 sierpnia 2011 roku również osoby fizyczne zobowiązane były do posiadania tego numeru. Od 1 września 2011 roku oso...
Czytaj więcej

Pożyczka dla spółki od członka zarządu

spółka z o.o.
Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialności może w sposób w pełni legalny udzielić spółce pożyczki. Każda pożyczka, której wartość przekracza 1 000 złotych wymaga zawarcia formy dokumentowej dla celów dowodowych. Niezachowanie tej formy nie jest jednak jednoznaczne z nieważnością czynności prawnej, gdyż w ewentualnym sporze dopuszcza się jako dowód zeznania świadk...
Czytaj więcej

Kto podpisuje sprawozdanie spółki?

spółka z o.o.
Spółki z o.o. zobowiązane są na koniec roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki. Art. 49 Ustawy o Rachunkowości: „ Zarząd jest organem odpowiadającym za sprawozdawczość w spółce. Trzeba jednak mieć na uwadze, że odpowiedzialność ta leży na Zarządzie aktualnym na dzień tworzenia sprawozdań.” Sporządzone finansowe sprawozdan...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki z o.o. – koszty

spółka z o.o.
Wiele osób decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastanawia się jak prezentują się opłaty związane z poszczególnymi etapami rejestracji. Omówmy je zatem. Koszty w przypadku tradycyjnej rejestracji: 1. Opłata notarialna - jest uzależniona od kapitału zakładowego. 2. Opłata za odpis umowy - 6 zł za każdą rozpoczętą stronę tekstu. 3. Opłata za wp...
Czytaj więcej

Zaniżenie wartości aportu

spółka z o.o.
Aport to wkład niepieniężny wniesiony przez wspólników spółki w celu pokrycia kapitału majątkowego. Aportem mogą być m.in.: - prawa majątkowe; - rzeczy; - know-how Ważne jest, aby wkłady niepieniężne były zbywalne z powodu konieczności przeniesienia ich na spółkę. Wniesienie aportu do spółki musi być poprzedzone umową zawierającą dane na temat przedmiotu wkładu. Prz...
Czytaj więcej

Sekcje PKD

spółka z o.o.
Polska Klasyfikacja działalności jest hierarchicznie uporządkowanym zbiorem rodzajów działalności gospodarczej. PKD wykorzystywana jest m.in do klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb REGON. PKD dzieli się na 21 sekcji. Sekcje PKD: sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, sekcja B - górnictwo i wydobywanie, sekcja C - przetwórstwo przemysło...
Czytaj więcej

Śmierć wspólnika spółki cywilnej

Niskie koszty założenia i prowadzenia spółki cywilnej sprawiają, że w formie tej zakładanych jest wiele firm. Niestety sytuacja znacząco komplikuje się gdy jeden ze wspólników spółki cywilnej umiera. Spółka cywilna w rozumieniu Kodeksu cywilnego nie jest przedsiębiorcą, gdyż nie posiada osobowości prawnej. Umowa spółki cywilnej określa zobowiązanie wszystkich wspólników do d...
Czytaj więcej

Rewizja finansowa w spółce

Biegły rewident ma za zadanie sprawdzać czy nie naruszono zasad przeprowadzenia rewizji finansowej. Celem jej przeprowadzenia jest kontrola spółki pod kątem sprawozdań finansowych dostarczających informacji na temat sytuacji finansowej spółki. Rewizja finansowa pozwala oddzielić wiarygodne informacje od kreowanych dla potrzeb zniekształcenia sprawozdania finansowego. F...
Czytaj więcej

Ile może istnieć spółka z o.o. w organizacji

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji stanowi etap funkcjonowania spółki. Czas ten jest jednak ograniczony. Funkcjonowanie spółki z o.o. w organizacji rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy, a więc podpisania aktu założycielskiego. Moment, w którym spółka przestaje być w organizacji nastaje gdy wpisujemy ją do Krajowego Rejestru Sądowego. W niektórych przyp...
Czytaj więcej

Dane z KRS uzyskasz bez dodatkowych opłat!

spółka z o.o.
Od tego roku każdy z nas ma możliwość pozyskania informacji o podmiotach i przedsiębiorcach funkcjonujących na rynku. Dane udostępniane są w Krajowym Rejestrze Sądowym i zainteresowany nie dokonuje żadnej opłaty. W planach jest utworzenie dla każdego podmiotu repozytorium dokumentów finansowych do którego będą składane sprawozdania finansowe oraz wszystkie dokumenty dotyczące ...
Czytaj więcej

Umowa o współpracę

spółka z o.o.
Celem zawarcia umowy o współpracę jest to, że zawierające ją strony mają na celu dążenie do osiągnięcia wcześniej ustalonych celów oraz współdziałanie w imię tego porozumienia. Ten rodzaj umowy charakteryzuje się stosunkiem opartym na zaufaniu oraz wzajemnej lojalności partnerów w szczególności: - zachowanie tajemnicy funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku; - nie podejmowan...
Czytaj więcej

Monopol

spółka z o.o.
Monopol to rynek, w którym jeden sprzedawca kontroluje podaż. Założenia monopolu: - wielu kupujących i jeden sprzedający - monopol podaży lub jeden kupujący i wielu sprzedających - monopol popytu, - produkty są jednorodne, lub zróżnicowane. Nie istnieją ich bliskie substytuty, - szczegółowa informacja na temat rynku, - bariery wejścia do działalności opanowanej przez mo...
Czytaj więcej

Jednoosobowa działalność gospodarcza

spółka z o.o.
JDG, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza to najpopularniejsza forma prowadzenia przedsiębiorstwa. Osoby, które chcą założyć JDG nie muszą mieć zgromadzonego kapitału początkowego. Przedsiębiorca występuje w obrocie pod firmą, czyli własnym imieniem oraz nazwiskiem. Majątek przedsiębiorstwa jest majątkiem przedsiębiorcy. Do celów podatkowych rozliczany jest on na po...
Czytaj więcej

Pieczątka spółki z o.o.

spółka z o.o.
Coraz większa liczba właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na wyrobienie firmowej pieczątki. Pomimo, iż nie istnieje żadna regulacja prawna, która zmusiłaby przedsiębiorców do posługiwania się pieczęcią, to coraz częściej okazuje się być ona przydatna i sprawiać, że składanie deklaracji, sprawozdań czy bilansów jest o wiele wygodniejsze. W Kodeksie...
Czytaj więcej

Prawa korporacyjne akcjonariusza

spółka z o.o.
Jak prowadzić spółkę, aby osiągnąć sukces? *** 1. Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Każdy akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Warunkiem jest, aby posiadał on akcje na swoim rachunku. Istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo może zostać dołączone do protokołu walnego zgromadzen...
Czytaj więcej

Co warto wiedzieć o CEIDG?

spółka z o.o.
CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG to spis przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Spis ten umożliwia dostęp do danych na temat funkcjonujących na rynku podmiotach i przedsiębiorcach. Każdy zainteresowany pozyskaniem informacji nie mu...
Czytaj więcej

Prezes zarządu, a członkowie zarządu

spółka z o.o.
Bardzo często spotykam się z pytaniem odnośnie tego, czy prezes spółki jest jednocześnie członkiem jej zarządu. Kwestia ta budzi wiele wątpliwości toteż w tym wpisie postaram się ją szczegółowo omówić. Prezes zarządu zawsze wchodzi w skład zarządu, a więc jest także jego członkiem. Oznacza to, że bierze odpowiedzialność za zobowiązania spółki, reprezentuje ją oraz posiada do...
Czytaj więcej

Prowadzenie działalności w SSE

spółka z o.o.
SSE, czyli specjalne strefy ekonomiczne to odrębne strefy administracyjne na terenie naszego kraju, w których prowadzenie przedsiębiorstwa odbywa się według preferencyjnych warunków rozliczeń podatkowych. Mają one na celu wsparcie nowo powstałych inwestycji, które przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy oraz rozwoju danego obszaru. Funkcjonowanie w SSE przede wsz...
Czytaj więcej

Zmiana umowy spółki w organizacji

spółka z o.o.
Aktualnie coraz więcej osób decyduje się na utworzenie spółki kapitałowej w organizacji. Ta “przejściowa” forma spółki pozwoli przede wszystkim określić strategię biznesową pomiędzy wspólnikami, a w razie niemożliwości odnalezienia wspólnej koncepcji możliwa jest jej szybka likwidacja bez zawiązywania sformalizowanej struktury. Pod koniec września bieżącego roku został opubl...
Czytaj więcej

Umowa w spółce handlowej

spółka z o.o.
Spółka handlowa to forma prawna, która zostaje założona w celu zarobkowym przez co najmniej dwa podmioty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Powstaje po zawarciu umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego. Wyróżniamy spółki osobowe oraz kapitałowe. Kodeks Spółek Handlowych reguluje tworzenie oraz funkcjonowanie spółek handlowych. Po podpisaniu umowy wspólnicy spółki ...
Czytaj więcej

Stażowa spółka z o.o.

spółka z o.o.
Osoby, które planują założyć działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością coraz częściej decydują się na zakup gotowego podmiotu. Prowadzenie firmy w formie spółki z o.o. jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. Spółka z o.o. posiada wiele zalet np.: niski kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych, ograniczona odpowiedzialność wspólnikó...
Czytaj więcej

Kompetencje walnego zgromadzenia

spółka z o.o.
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem w spółce akcyjnej, komadytowo-akcyjnej oraz w spółdzielni. Członkowie spółdzielni mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu wyłącznie osobiście. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na to ile posiada udziałów. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy: - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności spół...
Czytaj więcej

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

spółka z o.o.
Kapitał spółki akcyjnej to podstawa majątkowa działalności spółki i odpowiedzialności wobec wierzycieli. Minimalna wysokość kapitału spółki akcyjnej wynosi 100 000 zł. Musi on zostać pokryty wkładami wspólników w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez: - podwyższenie ze środków własnych spółki - podwyższenie zwykłe - p...
Czytaj więcej

Franczyza

spółka z o.o.
Franczyza to system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na ciągłej współpracy dwóch niezależnych przedsiębiorstw. Franczyza to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą prowadzić własny biznes, jednak nie mają na niego pomysłu. Podmiotami franczyzy są franczyzodawca oraz franczyzobiorca. Franczyzodawca to strona, która udziela praw oraz nakłada obowiązki franczyzy. ...
Czytaj więcej

Sprzedaż udziałów w spółce

spółka z o.o.
Wspólnik obejmując udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością angażuje swój kapitał (w formie pieniężnej lub niepieniężnej). Oznacza to, że przenosi na spółkę własne środki, które składają się na udział. Z chwilą objęcia udziału, wspólnik może nim dowolnie rozporządzać. W umowie spółki z o.o. mogą zostać zawarte ograniczenia dotyczące możliwości zbywania udziałów przez...
Czytaj więcej

W jaki sposób otworzyć własny biznes?

spółka z o.o.
Każdy z nas chciałby prowadzić własny biznes. Realizacja własnych pomysłów oraz świadczenie usług, których brakuje na rynku dają szansę na sukces. Jednak nie wszyscy wiedzą co zrobić, aby rozpocząć prowadzenie własnego przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy dwa sposoby na otworzenie własnej firmy. Rejestracja spółki Obecnie procedura założenia spółki może zostać przeprowad...
Czytaj więcej

Zwyczajne zgromadzenie wspólników

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, dlatego działa przez swoje organy. Jednym z organów spółki z o.o. jest zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy, zajmujący się najważniejszymi sprawami spółki. Zwyczajne zgromadzenie wspólników to nieodłączny element prawidłowego funkcjonowania spółki z o.o., musi być zwołane pr...
Czytaj więcej

Akcjonariusz

spółka z o.o.
Wspólnika spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej nazywamy akcjonariuszem. Jest on posiadaczem akcji wyemitowanych przez spółkę. Kto może być akcjonariuszem? - osoba fizyczna, - osoba prawna, - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Za akcjonariusza – wobec spółki – uznaje się tylko taką osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub jest ...
Czytaj więcej

Dziedziczenie udziałów w spółce

spółka z o.o.
W przypadku śmierci wspólnika w spółce z o.o. pojawia się wiele wątpliwych kwestii związanych z dziedziczeniem udziałów. W większości umów spółek nie ma żadnych zapisów regulujących te kwestie. Pierwszym krokiem jakie muszą podjąć spadkobiercy po odziedziczeniu udziałów jest wykazania, że przysługują im prawa wynikające z tytułu dziedziczenia poprzez okazanie dokumentów potw...
Czytaj więcej