Biznesplan

Biznesplan to pierwsza rzecz jaką powinien wykonać przedsiębiorca przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Jego najważniejszym zadaniem jest dostarczenie przedsiębiorcy informacji, niezbędnych do podjęcia decyzji o podjęciu działalności.

Biznesplan jest dokumentem zawierającym ocenę opłacalności danego przedsięwzięcia. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne jak i zewnętrzne przedsiębiorstwa np. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego.

W biznesplanie powinny być zawarte m.in:

  • charakterystyka przedsiębiorstwa, w której zostaną zawarte podstawowe informacje o przedsiębiorstwie,
  • charakterystyka produktu lub usługi czyli przedmiotu działalności przedsiębiorstwa,
  • informacje dotyczące pracowników i kadry zarządzającej,
  • informacje dotyczące rynku i konkurencji,
  • informacje dotyczące marketingu i reklamy usługi bądź produktu,
  • analiza finansowa czyli opracowanie planu inwestycyjnego oraz prognozy sprzedaży dobra.

Dowiedz się jak przebiega rejestracja spółek!