Czy osoba karana może założyć spółkę jawną?

Co do zasady wspólnikiem spółki jawnej może być osoba karana. W niektórych przypadkach występują jednak pewnego rodzaju ograniczenia.

Przy pewnych określonych przestępstwach sąd karny może orzec zakaz prowadzenia działalności, wykonywania danego zawodu bądź piastowania pewnych stanowisk w przedsiębiorstwie. Sąd może również orzec o czasowym zakazie prowadzenia działalności gospodarczej lub pozbawienia możliwości reprezentowania spółki jeżeli osoba ta nie dopełnia obowiązków związanych ze zgłoszeniem upadłości.                  

Kodeks spółek handlowych wprowadza zakaz sprawowania stanowisk w spółce kapitałowej przez osobę skazaną za przestępstwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przepisy te nie dotyczą jednak spółki jawnej, a jedynie osób które w spółce kapitałowej pełnią określone funkcje. Mogą być one wspólnikami spółki, jednak nie muszą.

Ponadto istnieją przepisy, które zabraniają osobom skazanym prowadzenia niektórych rodzajów działalności bądź podejmowania pewnych czynności.