Czym jest siedziba spółki?

Kodeks Spółek Handlowych jasno określa, że umowa spółki obowiązkowo musi określać siedzibę spółki. Czym jednak ona jest?

Siedziba osoby prawnej to miejscowość, w której siedzibę ma organ zarządzający, chyba że inaczej stanowi jej umowa. Należy mieć jednak na uwadze, że siedziba to nie konkretny lokal, a jedynie miejscowość, w której sprawy prowadzi zarząd spółki.

Siedziba to także miejsce, w którym odbywają się Zgromadzenia Wspólników, chyba że umowa określa coś innego. Bardzo ważne jest, że siedziba spółki zarejestrowanej w Polsce musi mieć siedzibę na terenie naszego kraju. Jej określenie ma znaczenie na właściwy sąd rejestrowy dla spółki.

Na umowie spółki musi także określić jej adres określony przez podanie ulicy, numeru budynku bądź lokalu. W przypadku, gdy nie posiadamy lokalu idealnym rozwiązaniem może okazać się dla nas usługa wirtualnego adresu oferowana przez e-biuro. Więcej o jego usługach przeczytasz tutaj -> KLIK

Za pomocą adresu spółka porozumiewa się z kontrahentami oraz urzędami. Bardzo ważne jest, aby w przypadku zmiany adresu spółki na bieżąco go aktualizować, ponieważ w innym wypadku możemy utracić naszą korespondencję, a nasze kontakty zostaną utrudnione.