Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to w ostatnim czasie najbardziej popularna forma prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Może ona zostać utworzona przez co najmniej jednego wspólnika. Jej założyciel niekoniecznie musi być osobą fizyczną, może to być osoba prawna, posiadane obywatelstwo, czy miejsce siedziby, nie ma też tu większego znaczenia.
Spółka z o.o. wymaga prowadzenia pełnej księgowości i jest opodatkowana podatkiem CIT.
Podmiot można utworzyć w każdym prawnie dozwolonym celu, a jego rejestracja jest możliwa na dwa sposoby. PIerwszy z nich to wypełnianie wszelkich wniosków w odpowiednich urzędach, natomiast drugi, umożliwia to wszystko za pośrednictwem Internetu.
Alternatywnym rozwiązaniem dla osób, które nie przepadają za wypełnianiem formalności, jest zakup gotowej spółki.
Do największych zalet opisywanego podmiotu należy fakt, że jej wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania swoim prywatnym majątkiem, oraz posiada ona osobowość prawną, czyli posiada zakres praw i obowiązków, dzięki którym może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych.