Czym są udziały w spółce z o.o.?

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są rzeczą kluczową z punktu widzenia wspólników tej spółki. Jest to najprościej mówiąc, miara praw im przysługujących. 

Udziały to część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wspólnika. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu. Jego minimalna wartość nominalna jest określona w umowie spółki i wynosi 50 złotych. Posiadanie udziałów oznacza uczestnictwo w spółce z o.o. jako jej wspólnik, a co za tym idzie nabycie praw i obowiązków związanych z tym uczestnictwem. 

Liczba i wartość posiadanych udziałów ma bezpośrednie przełożenie na prawo wspólnika do zysku, prawo głosu i pierwszeństwo w nabyciu udziałów. Kodeks Spółek Handlowych dopuszcza sytuację, w której każdy ze wspólników może mieć tylko jeden udział. Tylko wtedy udziały mogą być nierównej wartości i można dokonać ich podziału. Inną możliwością jest, posiadanie przez wspólnika więcej niż jednego udziału. Wówczas udziały muszą być równej wartości nominalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.