Dane z KRS uzyskasz bez dodatkowych opłat!

Od tego roku każdy z nas ma możliwość pozyskania informacji o podmiotach i przedsiębiorcach funkcjonujących na rynku. Dane udostępniane są w Krajowym Rejestrze Sądowym i zainteresowany nie dokonuje żadnej opłaty.
W planach jest utworzenie dla każdego podmiotu repozytorium dokumentów finansowych do którego będą składane sprawozdania finansowe oraz wszystkie dokumenty dotyczące podsumowania ubiegłego roku obrotowego.

Czym jest KRS?
Rodzaj rejestru publicznego, prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Struktura:
1. Rejestr Przedsiębiorców
2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
3. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych