Definicja PPK

PPK – to nic innego, jak program, który umożliwia systematyczne oszczędzanie z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po ukończeniu 60. roku życia. Środki gromadzone na tym koncie, będą środkami w zupełności prywatnymi.

Każdy podmiot, który zatrudnia pracowników, jest zobowiązany do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę odnośnie prowadzenia PPK dla swoich pracowników. W ramach tego programu, zarówno pracownik, jak i pracodawca będą zobowiązani do wpłacania składek oraz ewentualnych wpłat dodatkowych. Pracownik ma możliwość zrezygnowania z uczestniczenia w PPK.

Wdrożenie w firmach będzie wiązało się z:
– obowiązkowym wyborem instytucji finansowej, z którą przedsiębiorca podpisze umowę współpracy,
– obowiązkowym zawarciem umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionych,
– dostosowaniem systemu kadrowo-płacowego do PPK,
– terminowym obliczaniem oraz regularnym przekazywaniem wpłat na konto udostępnione przez wybraną instytucję.

W razie pytań lub wątpliwości, służymy pomocą!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.