Dofinansowanie spółki z o.o.

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczy już 5 tysięcy złotych. Kwota ta pokrywa jednak wyłącznie początkowe wydatki spółki, stąd też już na początku działalności wspólnicy stają przed problemem finansowania swojej działalności. Wbrew pozorom wspólnicy nie mogą dokonać dobrowolnych wpłat na konto spółki z o.o., gdyż wymaga się przypisania danej kwocie określonej podstawy prawnej.

Wspólnik może jednak zdecydować się na udzielenie spółce wsparcia w formie pożyczki. Jest to niezwykle korzystne dla spółki, gdyż środki w ten sposób uzyskane można od razu wykorzystać na bieżącą działalność, a informacji o jej udzieleniu nie musimy zgłosić do KRS.

Innym sposobem dofinansowania spółki z o.o. są dopłaty, czyli zwiększone świadczenia wspólników na rzecz spółki. Do ich regulacji wspólnicy mogą zostać zobowiązani w umowie spółki. Jeżeli jednak nie zostało to przewidziane podczas zakładania spółki wówczas do ich wprowadzenia będziemy potrzebować jednomyślnie podjętej uchwały.

Dofinansować naszą spółkę możemy również podwyższając kapitał zakładowy. Może to polegać na zwiększeniu ilości udziałów bądź podniesieniu ich wartości nominalnej.

Zobacz również: Zwyczajne zgromadzenie wspólników