Działalność nierejestrowana, a podatki

Od 2018 roku istnieje możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej, czyli firmy niewpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wiąże się z tym jednocześnie brak konieczności odprowadzania składek do ZUS. Czy jednak przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną jest zwolniony z obowiązku płacenia podatków?

Przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną jest zobligowany do odprowadzania podatku z tytułu uzyskiwanych dochodów. Fakt, iż jego działalność nie jest zarejestrowana nie zwalnia go z obowiązku rozliczania się z urzędem. Przychody z tytułu działalności nierejestrowanej uznawane są jako przychody pozyskiwane z innych źródeł, stąd też konieczne jest ich rozliczenie za pomocą podatku dochodowego.

Ponadto na przedsiębiorcach mogą ciążyć też obowiązki wynikające z ustawy o VAT. Co do zasady, większość firm niezarejestrowanych ze względu na wielkość swoich obrotów może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Jeżeli jednak charakter działalności zobowiązuje przedsiębiorcę do rozliczania się z VAT-u bez względu na to, że jego działalność jest nierejestrowana będzie musiał wypełniać obowiązki z tego tytułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.