Dziedziczenie udziałów w spółce

W przypadku śmierci wspólnika w spółce z o.o. pojawia się wiele wątpliwych kwestii związanych z dziedziczeniem udziałów. W większości umów spółek nie ma żadnych zapisów regulujących te kwestie.

Pierwszym krokiem jakie muszą podjąć spadkobiercy po odziedziczeniu udziałów jest wykazania, że przysługują im prawa wynikające z tytułu dziedziczenia poprzez okazanie dokumentów potwierdzających prawa do udziałów zmarłego wspólnika (poświadczenie notarialne dziedziczenia lub sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku).

Prawa spadkobierców mogą skutecznie ograniczać zapisy w umowie spółki. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że spadkobiercy nie mogą wejść do spółki musi zostać w niej określony sposób ich spłaty. Brak spłaty jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wstąpienie osoby dziedziczącej udziały, do spółki. Jeżeli spadkobierca nie ma możliwości objęcia udziałów są one automatycznie umarzane.

W umowie spółki, poruszającej kwestie dziedzicznie, często pojawiają się warunki, jakie musi spełnić spadkobierca aby mógł wejść do spółki. Chodzi tutaj na przykład o konieczność posiadania określonych cech zawodowych, wykonywanie konkretnego zwodu, posiadanie wyznaczonej płci, wieku czy określonej zamożności.