Forma zatrudnienia i wynagrodzenie prezesa spółki

Istnieje kilka sposobów na uregulowanie kwestii zatrudnienia i wynagrodzenia prezesa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Powołanie do pełnienia funkcji – wykonywanie obowiązków prezesa spółki, na podstawie uchwały powziętej przez zgromadzenie wspólników.

Dochody wlicza się do dochodów uzyskanych z osobistej działalności i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych., Wynagrodzenie nie podlega składkom ZUS.

2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Wynagrodzenie prezesa w kwocie brutto stanowi koszt uzyskania przychodu spółki, a prezes otrzymuje wynagrodzenie w kwocie netto. Składki ZUS naliczane są tak samo, jak w przypadku wszystkich umów o pracę.

3. Kontrakt menadżerski – prezes prowadzi odrębną działalność gospodarczą, i w ramach współpracy wykonuje swoje obowiązki i wystawia faktury VAT za swoją pracę.

Składki VAT naliczane są standardowo, jak w przypadku faktur kosztowych. Jeśli wynagrodzenie z tytułu zarządzania spółką stanowi jedyny przychód przedsiębiorcy, podlega ono składkom ZUS. Jeśli przedsiębiorca uzyskuje również inne przychody, podlega on składkom z tytułu, który powstał jako pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.