Franczyza

Franczyza to system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na ciągłej współpracy dwóch niezależnych przedsiębiorstw. Franczyza to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą prowadzić własny biznes, jednak nie mają na niego pomysłu. Podmiotami franczyzy są franczyzodawca oraz franczyzobiorca.

Franczyzodawca to strona, która udziela praw oraz nakłada obowiązki franczyzy. Upoważnia on franczyzobiorcę do korzystania z pakietów wchodzących w skład franczyzy.
Franczyzobiorca to strona, która uzyskuje prawa oraz przyjmuje obowiązki wynikające z franczyzy. Głównymi obowiązkami franczyzobiorcy jest prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu oraz na własny rachunek oraz płacenie wynagrodzenia franczyzodawcy.

W ramach umowy franczyzobiorca uzyskuje prawo do korzystania:

 • z nazwy handlowej oraz znaku towarowego lub usługowego,
 • z metod prowadzenia działalności,
 • z wiedzy technologicznej,
 • z systemów postępowania,
 • z praw własności intelektualnej lub przemysłowej,
 • ze stałej pomocy handlowej i technicznej.

Przykładowe systemy franczyzowe:

 • sklep Top Secret,
 • sklep Carrefour,
 • McDonald’s
 • Burger King,
 • Kasa Stefczyka.