Gotowa spółka dla cudzoziemców

Polskie prawo, język i administracja państwowa są dla obcokrajowców jeszcze trudniejsze do zrozumienia niż dla nas. Dlatego to tym osobom jest jeszcze trudniej rozpocząć działalność gospodarczą w naszym kraju. Początkowo największą przeszkodą staje się rejestracja firmy. To na tym etapie najbardziej przeszkadza brak znajomości polskich przepisów prawnych, języka oraz zasad rządzących się w biurokracji.

Nie powinno się jednak zrażać do zakładania działalności gospodarczej w Polsce, która w ostatnim czasie staje się świetnym miejscem na inwestycje. Dlatego też dobrym rozwiązaniem dla osób z zagranicy, są usługi dotyczące zakładania spółek, prowadzenia księgowości, kadr i płac czy doradztwa podatkowego.

Dla cudzoziemców istotną korzyścią wynikającą z prowadzenia działalności gospodarczej jest uproszczona procedura uzyskania wizy czy karty stałego pobytu. Zakładając spółkę z o.o. cudzoziemiec nie musi nawet przyjeżdżać do Polski ani posiadać wizy, gdyż wszystkie formalności może załatwić przez Internet. Następnie już jako wspólnik lub członek zarządu może ubiegać się o wizę w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a po dłuższym funkcjonowaniu spółki może wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy lub kartę stałego pobytu.

Początek prowadzenia własnej firmy w Polsce dla cudzoziemca, powinien rozpocząć się od kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą w zakupie gotowej spółki lub przyjmą zlecenie założenia firmy. Następnie trzeba zająć się księgowością, podatkami i obsługą kadrowo-płacową. Aby nie przejmować się tym dodatkowo, najlepiej jest zlecić to ekspertom z naszego bura rachunkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.