Jak finansować działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Podczas rejestracji działalności gospodarczej wspólnicy zobowiązani są do zebrania kapitału minimalnego w wysokości 5 tysięcy złotych. Niestety, jak to z pieniędzmi bywa każda suma pieniężna zostaje prędzej czy później wydana. Co w takiej sytuacji, gdy przedsiębiorcy wydadzą już pieniądze z kapitału? Wtedy właściciele mają dwie możliwości:

  • dopłata
  • pożyczka

Finansowanie spółki w formie pożyczki ma jednak swoje wady i zalety: minusem jest fakt, że pożyczka jest oprocentowana oraz posiada prowizję, brak jest możliwości wrzucenia w koszty działalności gospodarczej spółki całości odsetek od takiej pożyczki, a także zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu wymaga uprzedniej zgody zgromadzenia wspólników.
Zaletą pożyczki jest natomiast fakt, że nie wymaga podatku od czynności cywilnoprawnych, a także jej elastyczność

Alternatywą dla pożyczki jest dopłata do przedsiębiorstwa. To nie tyle umowa, a stosunek korporacyjny. Aby można ją było uiścić, konieczne jest uregulowanie tej kwestii w umowie spółki. Dokument powinien także dobrze precyzować maksymalną granicę obowiązku dopłaty. Wadą dopłat jest konieczność jej wcześniejszego przewidzenia w umowie, uiszczenia podatku oraz wymaga zgody większości wspólników. Korzyścią dla przedsiębiorcy może być brak problemów z regulacją kapitalizacji, nie obciąża ujemnie wartości bilansowej spółki, a dopłaty wnoszone w trybie Kodeksu Spółek nie stanowią przychodu spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.