Jak określić przedmiot działalności w umowie spółki

Zakładasz spółkę z o.o. i zastanawiasz się nad sposobem opisania przedmiotu jej działalności gospodarczej? Nie wiesz co umieścić w umowie spółki?

Przedmiot działalności w umowie spółki jest jednym z obligatoryjnych elementów umowy spółki z o.o. Stąd też bez prawidłowego opisu przedmiotu działalności nie będzie możliwa rejestracja spółki. Kodeks Spółek Handlowych poprzestaje na ogólnym wskazaniu, go jako elementu umowy spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana nie tylko w celu prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego podmiot jej działalności może również obejmować pozycję nie związane z aktywnością komercyjną.

Trzeba pamiętać, że określenie przedmiotu działalności w umowie spółki nie wywołuje skutków na zewnątrz, ale jedynie skutek wewnętrzny między spółką, a wspólnikami.

Prowadzenie działalności nie objętej umową spółki oraz wpisem do KRS ma znaczenie jedynie wewnętrzne. Oznacza to, że czynności prawne nie mieszczące się w przedmiocie działalności są ważne, jednakże osoby które działają wbrew umowie ponosić mogą odpowiedzialność odszkodowawczą lub organizacyjną wobec spółki.

Strona główna