Jak PKD wpływa na prowadzoną działalność?

odpowiednie kody pkdPolska Klasyfikacja Działalności jest katalogiem rodzajów działalności, a jej pełny spis znaleźć można na stronie GUS. Wyboru kodów PKD dokonuje się jeszcze przed formalnym zawarciem umowy spółki. Dowolną liczbę kodów należy określić podczas wypełniania wniosku CEUDG-1. Zakres PKD ma kolosalne znaczenie dla późniejszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Wybór kodów odgrywa znaczącą role w czasie starania się o otrzymanie finansowego wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz w czasie brania udziału w przetargach ponieważ większość ofert ogranicza grono beneficjantów poprzez ścisłe określenie konkretnych rodzajów działalności, które muszą oni wykonywać. Brak odpowiedniego kodu może skutkować odebraniem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Kody PKD nie są również bez znaczenia jeśli chodzi o prawo do opodatkowania na innych zasadach niż zasady ogólne, na przykład ryczałt od przychodów ewidencjonowany uzależniony jest od charakteru prowadzonej działalności.

Przedsiębiorca, który podejmuje czynności wykraczające poza zgłoszone kody może zostać obciążony karą grzywny. Prowadzenie działalności, której nie obejmują wybrane kody jest niezgodne z prawem.

Raz wybrane kody można zmienić dzięki aktualizacji danych. Przedsiębiorca w każdej chwili może wybrać nowe kody lub zrezygnować z tych, które zaznaczył wcześniej. Jeżeli przedsiębiorca ma problem z doborem odpowiedniego PKD może skorzystać z porady księgowego lub skorzystać z interpretacji indywidualnej, jeśli złoży odpowiedni wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego.