Jak przebiega rejestracja spółek?

Zanim rozpocznie się prowadzenie własnego biznesu, każdego przedsiębiorcę czeka zadanie zarejestrowania firmy w jednym z rejestrów przedsiębiorców. Proces ten często jest bardzo trudny i czasochłonny, dlatego coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na rejestrację spółek online zamiast tradycyjnie.

Rejestracja spółki online i tradycyjnie jest na ogół bardzo podobna, gdyż sporządza się te same dokumenty i ponosi się opłaty za wpis do rejestru. Różnicę między tymi sposobami dostrzega się jednak w tym jak dokonuje się tych czynności. Bowiem dokumentację w przypadku rejestracji online sporządza się całkowicie w systemie informatycznym, a przy rejestracji tradycyjnie w formie papierowej.

Rejestracja spółki przez Internet wymaga założenia konta na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w specjalnych systemie teleinformatycznym eMS. Następnie po zalogowaniu się do niego przyszły przedsiębiorca musi wybrać formę, jaką chce zarejestrować i następnie za pomocą systemu sporządzić umowę i wnioski. Sporządzone, wygenerowane i podpisane za pomocą elektronicznego podpisu wnioski przesyła się do KRS. Za pomocą innego systemu informatycznego przedsiębiorca, zakładający spółkę uiszcza opłatę za wpis spółki do rejestru przedsiębiorców oraz ogłoszenie w MSiG.

Rejestracja spółki w trybie tradycyjnym wymaga od przyszłego przedsiębiorcy sporządzenia umowy oraz wszystkich wniosków w formie papierowej, a następnie ich złożenia w sądzie rejestrowym, właściwym dla siedziby spółki. Opłaty za wpis i ogłoszenie w KRS uiszcza się osobiście w sądzie podczas rejestracji.