Jaką rolę pełni zarząd spółki z o.o.?

Zarząd spółki z o.o. jest tym organem spółki, który pełni dwie bardzo istotne funkcję:

  • prowadzi sprawy spółki,
  • reprezentuje spółkę.

Dokonywanie czynności prawnych przez spółkę w pewnym uproszczeniu możliwe jest dopiero po podjęciu decyzji o dokonaniu takiej czynności przez zarząd spółki.

Reprezentowanie spółki to dokonywanie czynności w imieniu spółki z o.o. – zawieranie umów, składanie i przyjmowanie oświadczeń woli, występowanie w postępowaniach sądowych przed organami administracji rządowej, czy organami administracji samorządowej.

Istnieją jednak sytuacje, w których zarząd spółki z o.o., nie jest uprawniony do reprezentowania spółki z o.o. podczas dokonywania czynności prawnych. Jedną z takich sytuacji jest zawieranie umów pomiędzy spółką z o.o., a członkiem zarządu spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.