Jakie prawa mają wspólnicy spółki z o.o.?

Wspólnicy, którzy tworzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w znacznej większości przypadków skupiają się na obowiązkach, z których muszą się wywiązać, gdyż są związane z zadaniami, które są niezbędne do tego, aby dana spółka mogła sprawnie i prawidłowo funkcjonować.

Jednak warto mieć również świadomość tego, że będąc wspólnikiem spółki z o.o. przysługuje nam szereg uprawnień. Prawa te w świetle prawa możemy podzielić na prawa majątkowe oraz niemajątkowe, które nazywane są również prawami korporacyjnymi.

Spośród praw korporacyjnych, wymienić możemy:
– prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników,
– prawo głosu,
– prawo do indywidualnej kontroli,
– prawo do żądania wyłączenia wspólnika ze spółki,
– prawo do rozwiązania spółki przez zarząd,
– prawo do zaskarżania uchwał podjętych przez zgromadzenie wspólników.

Z kolei do praw majątkowych, zaliczamy:
– prawo do otrzymania części wypłacanej dywidendy,
– prawo do udziału w masie likwidacyjnej,
– prawo do pierwszeństwa poboru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.