Kto odpowiada za zobowiązania w spółkach osobowych?

Spółka osobowa należy do grona spółek prawa handlowego. Ich działalność opiera się na osobistej więzi między wspólnikami prowadzących przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Jak wygląda odpowiedzialność w spółkach?

W spółce jawnej za zobowiązania odpowiada wspólnik w sposób nieograniczony oraz całym swoim majątkiem solidarnie z innymi wspólnikami oraz spółką.

Spółka partnerska charakteryzuje się tym, że za zobowiązania powstałe w wyniku wykonywania wolnego zawodu przez określonego partnera i osoby zatrudnione przez spółkę, lecz podlegające bezpośrednio kierownictwu tego partnera, pozostali partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności.

W spółce komandytowej komplementariusz odpowiada bez ograniczeń, a komandytariusz do wysokości sumy komandytowej.

W spółce komandytowo-akcyjnej komplementariusz odpowiada w sposób pełny, a akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.