Kto podpisuje sprawozdanie spółki?

Spółki z o.o. zobowiązane są na koniec roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki.

Art. 49 Ustawy o Rachunkowości:
„ Zarząd jest organem odpowiadającym za sprawozdawczość w spółce. Trzeba jednak mieć na uwadze, że odpowiedzialność ta leży na Zarządzie aktualnym na dzień tworzenia sprawozdań.”

Sporządzone finansowe sprawozdanie powinno zostać podpisane przez członków zarządu oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Sprawozdanie z działalności spółki podpisywane jest tylko przez członków zarządu.

Ostateczną datą sporządzenia sprawozdania finansowego jest 31 marca.