Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja działalności gospodarczej to bardzo trudna decyzja dla każdego przedsiębiorcy. Niestety zdarzają się sytuacje, z których najlepszym wyjściem jest właśnie zakończenie działalności.

Likwidacja spółki z o.o. wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów – opłaty notarialnej, opłaty za zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proces likwidacji spółki powinien rozpoczynać się podjęciem uchwały o rozwiązaniu spółki przez wspólników. W uchwale muszą znajdować się informacje na temat likwidatora lub likwidatorów, którymi zazwyczaj są członkowie zarządu spółki. Uchwała musi zostać umieszczona w protokole ze zgromadzenia wspólników, sporządzonym przez notariusza. Uchwałę składa się w Krajowym Rejestrze Sądowym jako załącznik do wniosku o zmianę wpisu.


Przydatne informacje:

  • podczas trwania likwidacji, spółka ma obowiązek działać pod nazwą oraz oznaczeniem “w likwidacji”,
  • podział majątku spółki może zostać przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia otwarcia likwidacji spółki w MSiG oraz wezwaniu wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności