Minimalny kapitał zakładowy spółkach 2019

Kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników, które mogą zostać pokryte zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej (aport).

Istotne jest to, aby w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy został pokryty w całości już w początkowych etapach rejestracji podmiotu.

Ta forma kapitału ma charakter gwarancyjny. Zabezpiecza wierzycieli spółki przed jej niewypłacalnością.

Minimalna wysokość kapitału zakładowego w 2019 roku:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał co najmniej 5000 zł, wartość nominalna udziału nie niższa niż 50 zł.
  • Spółka komandytowo-akcyjna – kapitał co najmniej 50 000 zł.
  • Spółka akcyjna – kapitał co najmniej 100 000 zł, wartość nominalna akcji nie niższa niż 1gr.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.