Monopol

Monopol to rynek, w którym jeden sprzedawca kontroluje podaż.

Założenia monopolu:
– wielu kupujących i jeden sprzedający – monopol podaży
lub jeden kupujący i wielu sprzedających – monopol popytu,
– produkty są jednorodne, lub zróżnicowane. Nie istnieją ich bliskie substytuty,
– szczegółowa informacja na temat rynku,
– bariery wejścia do działalności opanowanej przez monopol,
– cenodawczość – monopolista ustala cenę.

Charakter monopolu może być:
– wymuszony;
– państwowy;
– naturalny;