Najważniejsze daty związane z prowadzeniem firmy!

Prowadzenie działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność i obowiązek, ale także korzyść w postaci generowania zysku. Z firmą wiążą się jednak określone terminy, które przedsiębiorca powinien w szczególności pamiętać. Rozliczenia z fiskusem i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych muszą być spłacane terminowo – wtedy bowiem masz możliwość planowania wydatków i optymalizację podatków.

Dzięki znajomości terminów przedsiębiorca ma większe możliwości planowania finansów w firmie. Nawet jeżeli księgowością zajmuje się biuro rachunkowe lub księgowy – te terminy znać powinien każdy właściciel swojego biznesu:
– 7 dnia każdego miesiąca – do tego dnia przedsiębiorca wpłaca podatek należny, jeżeli rozlicza się w formie karty podatkowej
– 20 każdego miesiąca – kwota zaliczki na podatek dochodowy w formie ryczałtu lub zasad ogólnych
– 25 każdego miesiąca – kwota podatku od towaru i usług, czyli podatku VAT
– do końca lutego kolejnego roku podatkowego – deklaracja PIT-11 przesłana do Urzędu Skarbowego
– do końca stycznia każdego roku podatkowego – roczne zeznanie podatkowe przesyłają przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową, a do końca kwietnia po roku podatkowym na zasadach ogólnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.