NIP i REGON

Zakładając własną działalność gospodarczą konieczne jest uzyskanie numerów NIP i REGON, gdyż pozwalają one na identyfikację przedsiębiorstwa.

NIP jest to kod służący do identyfikacji podatników w Polsce. NIP nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Do 31 sierpnia 2011 roku również osoby fizyczne zobowiązane były do posiadania tego numeru. Od 1 września 2011 roku osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej jako identyfikatora podatkowego używają wyłącznie numeru PESEL.

Numer NIP składa się z 10 cyfr, gdzie:

  • pierwsze 3 cyfry – prefiks – oznaczają kod urzędu skarbowego,
  • następne 6 cyfr jest dowolne,
  • ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną, którą oblicza się na podstawie specjalnego algorytmu.

REGON to akronim od Rejestru Gospodarki Narodowej. REGON to także numer identyfikujący podatników w Polsce. Wpisowi do rejestru REGON podlegają:

  • osoby prawne,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  • jednostki lokalne wymienionych podmiotów np. oddziały i filie.

REGON składa się z 9 cyfr. Podczas tworzenia numeru REGON należy postępować zgodnie z ustalonym schematem. Cyfry w REGON mają znaczenie, gdyż:

  • dwie pierwsze cyfry określają terytorium,
  • następne 6 cyfr to tzw. numer seryjny,
  • ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną.