Obowiązki wspólnika spółki z o.o.

Posiadanie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko prawa, ale także szereg obowiązków, z których powinien zdać sobie sprawę przedsiębiorca.

Wyróżniamy następujące obowiązki wspólników:

1. Wniesienie wkładów – kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały, które muszą być pokryte przez wspólników wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.

2. Wyrównanie brakującej wartości aportu – jeśli wspólnik wnosi do spółki aport jednak zawyży jego wartość, wówczas zobowiązany jest, aby solidarnie z członkami zarządu wyrównać brakującą wartość.

3. Dokonywanie dopłat – dopłaty są nakładane i uiszczane przez wspólników odpowiednio do wysokości posiadanych udziałów.

4. Spełnianie powtarzających się świadczeń niepieniężnych – kwestia ta musi być uregulowana w umowie spółki, w dokumencie tym należy określić rodzaj oraz zakres danych świadczeń. Rodzajem takich świadczeń mogą być różnego rodzaju usługi bądź towary dostarczane przez wspólnika o charakterze powtarzalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.