Odpowiedzialność spółek

W zależności od charakteru prowadzonej działalności, możemy zdecydować się na jedną spośród wielu rodzajów spółek. Dokonując takiego wyboru zasadniczym czynnikiem kształtującym naszą decyzję powinna być odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę.

Spółka cywilna
Za zaciągnięte zobowiązania całkowitą odpowiedzialność w stopniu równym ponoszą wszyscy wspólnicy.
Spółka jawna
Każdy wspólnik za zobowiązania spółki odpowiada w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami.
Spółka partnerska
Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne czyny.
Spółka komandytowa
Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki wyłącznie do wysokości sumy komandytowej. Odpowiedzialność komplementariuszy jest nieograniczona.
Spółka komandytowo-akcyjna
Za zobowiązania spółki całkowitą odpowiedzialność ponosi komplementariusz. Akcjonariusze pozbawieni są tych niedogodności.
Spółka z o.o.
Za wszelkie zobowiązania spółka odpowiada tylko i wyłącznie własnym majątkiem, nie obciążając tym samym posiadłości wspólników.
Spółka akcyjna
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki własnym majątkiem.