Odpowiedzialność spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością. Wpłynęło na to głównie obniżenie kapitału zakładowego z 50 000 zł do zaledwie 5 000 zł. Jeżeli dalsze założenia rządu przewidujące obniżenie kapitału zakładowego do symbolicznej złotówki wejdą w życie wówczas można spodziewać się jeszcze większe fali chętnych na właśnie tą formę prowadzenia firmy.
Zasadniczą zaletą spółki z o.o. jest jednak ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Oznacza to, że partnerzy nie muszą obawiać się o własny majątek w razie zadłużenia spółki, gdyż za wszelkie zobowiązania ponosi ona odpowiedzialność tylko i wyłącznie własnym inwentarzem. 

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością również jest stosunkowo komfortowa. Trwa zaledwie jeden dzień, a wykonać ją można bez konieczności odwiedzania jakiegokolwiek urzędu. Wszystko dzięki specjalistycznej aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wystarczy jedynie uzupełnić niezbędne dokumenty na podstawie zamieszczonych wzorców, a następnie przesłać je do odpowiedniego urzędu drogą elektroniczna, aby wręcz natychmiast posiąść spółkę w pełni przygotowaną do rozpoczęcia działalności gospodarczej.