Opodatkowanie w spółkach osobowych

Osoby, które mają zamiar stać się wspólnikami spółki osobowej, powinny zastanowić się, którą formę spółki wybrać. Decyzja o staniu się udziałowcem konkretnej spółki, będzie mieć wpływ na możliwości związane z formą opodatkowania. Zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy, regulują kwestie opodatkowania w spółkach osobowych.

Zgodnie z literą prawa, zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych są :

  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych
  • oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą.

Obowiązkowe prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych dotyczy spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody za poprzedni rok obrotowy wyniosły w przeliczeniu na polską walutę co najmniej równowartość 2 000 000 euro. Mogą one również prowadzić pełną księgowość osiągając przychody na poprzedni rok obrotowy poniżej ustalonego limitu. Podatnikiem podatku dochodowego w tym przypadku nie jest spółka, ale jej wspólnicy, osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Spółki osobowe opodatkowane są jeszcze zazwyczaj:

  • podatkiem od nieruchomości
  • podatkiem od środków transportu
  • podatkiem od towarów i usług
  • podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Wspólnicy spółek osobowych, nie mają prawa wybrać w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, różnych form opodatkowania tej działalności, tj. na zasadach ogólnych oraz równocześnie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mogą one jedynie wybrać opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanego dochodu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (17 % lub 32 %) lub stawki liniowego (19 %).

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.