Organy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych w Polsce form prowadzenia działalności gospodarczej. Korzyści jakie płyną z prowadzenia spółki z o.o. są zachętą do jej zakładania. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są – zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza i komisja rewizyjna.

Zarząd spółki:

 • jest organem wykonawczym,
 • składa się z przynajmniej jednego członka,
 • prowadzi sprawy spółki,
 • reprezentuje spółkę na zewnątrz,
 • decyduje o zawieraniu konkretnych umów przez spółkę.

Zgromadzenie wspólników:

 • jest organem uchwałodawczym,
 • decyduje o najważniejszych sprawach w spółce,
 • dokonuje wyboru członków pozostałych organów spółki,
 • decyduje o rozwiązaniu spółki,
 • podejmuje decyzję o charakterze strategicznym np. powołuje członków zarządu.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna:

 • są organami nadzorczo-kontrolnymi,
 • sprawują nadzór nad działalnością spółki,
 • są to organy fakultatywne w określonych przypadkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.