Pieczątka spółki z o.o.

Coraz większa liczba właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na wyrobienie firmowej pieczątki. Pomimo, iż nie istnieje żadna regulacja prawna, która zmusiłaby przedsiębiorców do posługiwania się pieczęcią, to coraz częściej okazuje się być ona przydatna i sprawiać, że składanie deklaracji, sprawozdań czy bilansów jest o wiele wygodniejsze.

W Kodeksie Spółek Handlowych nie ma przepisów sugerujących konieczność posługiwania się pieczęcią, jednak na wielu formularzach, które składa się w wybranych jednostkach administracji publicznej uwzględnione jest miejsce na pieczątkę.

Używanie pieczątki jest dla przedsiębiorców bardzo wygodną opcją, dzięki której nie muszą każdorazowo uzupełniać dokumentacji podstawowymi danymi o spółce.

Pieczątka powinna zawierać:
– oznaczenie przedsiębiorcy − firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą,
– dane teleadresowe siedziby firmy,
– numer identyfikacyjny NIP,
– numer identyfikacyjny REGON.

Wszystkie dane, jakie znajdują się na pieczątce spółki z o.o. powinny odzwierciedlać informacje widniejące w Krajowym Rejestrze Sądowym.