Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Spółki z o.o., jak każde podmioty gospodarcze, są zobowiązane do prowadzenia księgowości. Dla niektórych z nich, korzystnym rozwiązaniem może być księgowość uproszczona i podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jest to narzędzie służące do ewidencji operacji gospodarczych, dotyczących osiągniętych zysków i wydatków w danym okresie.

Księga przychodów i rozchodów może być prowadzona przez: spółki z o.o., spółki cywilne, spółki partnerskie i spółki jawne, których dochody w poprzednim roku podatkowym wynosiły mniej niż równowartość 2 mln euro.

Decydując się na tą formę księgowości, podatnik jest zobowiązany do prowadzenia księgi w taki sposób, by jej zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty firmy. Korzystanie z księgi przychodów i rozchodów jest szczegółowo regulowane przez przepisy prawa. W przypadku kontroli z urzędu skarbowego, błędy w zapisach rachunkowych firmy mogą być traktowane niezwykle surowo – aby uniknąć takiej sytuacji, warto dokonać ich korekty jeszcze przed wykryciem ich przez kontrolera. Podatnik nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności również wtedy, gdy błędy są wynikiem ewidentnej pomyłki, lub losowego wypadku uniemożliwiającego prawidłowe prowadzenie KPiR.