Podwyższenie kapitału zakładowego, a umowa spółki z o.o.

Po więcej informacji na temat spółek zapraszamy na naszą STRONĘ GŁÓWNĄ!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wniesienia kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Podczas prowadzenia jej spraw może jednak okazać się że środki te są zdecydowanie zbyt niskie. I co wtedy?
Wówczas niezbędne okazuje się podwyższenie kapitału zakładowego. Czy jednak można przeprowadzić to bez zmiany umowy spółki?
Jest to możliwe, jeżeli w umowie znajdują się odpowiednie zapisy. Muszą zatem znajdować się w niej adnotacje o możliwości podnoszenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki przewidujące maksymalną wysokość podniesienia oraz jego termin.

Podwyższenie kapitału zakładowego można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwsze poprzez utworzenie nowych udziałów oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów dotychczasowych.

Podwyższenie kapitału zakładowego wiąże się także z powstaniem obowiązku podatkowego. Podstawą podatku jest wartość o którą kapitał zakładowy zostanie podwyższony. Stawka podatku to 0,5%. Należy uregulować go do 14 dni od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.