Podzielona płatność – kogo będzie dotyczyć?

Ministerstwo Finansów podejmuje w związku z podatkami szereg różnych sposobów, które mają na celu walkę z nieuczciwymi podatnikami i oszustami wyłudzającymi podatek VAT. Jednym ze stosowanych przez resort mechanizmów ma być płatność podzielona.

Płatność podzielona w podatku VAT oznacza tyle, że kwota zapłacona przez nabywcę sprzedającemu podzielona będzie na kwotę netto wpływającą na jego rachunek oraz kwotę podatku VAT przelewaną na specjalnie stworzone do tego celu konto.

Split payment z podatku VAT to mechanizm, poprzez który nabywca towarów i usług decyduje o tym, czy kwota netto wynikająca z faktury trafi rzeczywiście na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwota VAT na oddzielny rachunek VAT.

Na pisemny wniosek podatnika naczelnik Urzędu Skarbowego może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zgoda wydawana będzie wyłącznie dla podatników rzetelnych.

Nabywcy towarów i usług obciążonych podatkiem mają prawo do zadecydowania, czy chcą skorzystać z podzielonej płatności. Split payment nie nakłada na nabywcę obowiązku ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za niezapłacony VAT przez sprzedawcę. Przedsiębiorca ma także możliwość uniknięcia wyższych odsetek na wypadek nieprawidłowego rozliczenia podatku naliczonego, wynikającego w 95% z faktur zapłaconych z zastosowaniem metody split payment.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.