Powołanie prokurenta i udzielenie prokury

Szeroki zakres pełnomocnictwa pod postacią prokury upoważnia do podejmowania większości czynności sądowych i pozasądowych związanych z działalnością. Zakres jej stosowania jest jednak nieco ograniczony, ponieważ powołać prokurenta może jedynie przedsiębiorca zgłoszony do Krajowego rejestru Sądowego, zatem każda spółka handlowa.

Prokurenta należy odróżnić od pełnomocnika, ponieważ zakres ich usług jest zupełnie inny, a dodatkowo prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
W momencie gdy spółka zdecyduje się na powołanie prokurenta, który zajmie się jej całą reprezentacją, członkowie zarządu muszą podjąć uchwałę. Wcześniej jednak na powołanie prokurenta konieczna jest zgoda wszystkich członków zarządu.
Udzielenie prokury może musi zostać potwierdzone na piśmie lub też w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Prokura obowiązkowo musi zostać zarejestrowana w KRS. Nie jest to już forma konstytutywna, natomiast oficjalne potwierdzenie jej użytkowania.
Aby dokonać rejestracji prokury należy złożyć do KRS odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem prokurenta (zgoda oraz adres do doręczeń).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.