Prezes zarządu, a członkowie zarządu

Bardzo często spotykam się z pytaniem odnośnie tego, czy prezes spółki jest jednocześnie członkiem jej zarządu. Kwestia ta budzi wiele wątpliwości toteż w tym wpisie postaram się ją szczegółowo omówić.

Prezes zarządu zawsze wchodzi w skład zarządu, a więc jest także jego członkiem. Oznacza to, że bierze odpowiedzialność za zobowiązania spółki, reprezentuje ją oraz posiada dokładnie takie same obowiązki jak pozostali członkowie. Co więcej, nie istnieją przepisy, które nakazywałyby spółce posiadać prezesa. Spółka musi posiadać przynajmniej jednego członka zarządu, a to czy zostanie on nazwany prezesem czy też nie to już nasza indywidualna decyzja.

Kodeks spółek handlowych zakłada jednak, że w przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy, a podczas głosowania nad uchwałą głosy rozłożą się po równo wówczas głos prezesa przeważa w głosowaniu, o ile stanowi tak umowa. Czasem umowa wprowadza również dodatkowe kompetencje dla prezesa zarządu np. prawo do jednoosobowej reprezentacji spółki. Może tak być, jednak nie musi, wszystko zależy od założeń zawartych w umowie.