Procedura podwyższenia kapitału w spółce

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce stanowi dość powszechną praktykę i naturalne następstwo rozwoju firmy. Im lepiej dany podmiot prosperuje tym większa staje się konieczność zgromadzenia dodatkowych funduszy, które przeznaczone zostaną na realizację planowanych inwestycji.

Jeśli opcja podwyższenia kapitału oraz wszystkie związane z nią formalności zostały przewidziane na etapie zakładania spółki i ujęte w jej umowie, procedura nie będzie stanowiła problemu. Wystarczy, że wspólnicy na drodze głosowania podejmą odpowiednią uchwałę, która nawet nie będzie wymagała aktu notarialnego. Jeśli jednak umowa nie zawiera odpowiednich regulacji, procedura będzie trwała dłużej i będzie kosztowniejsza ze względu na konieczność każdorazowego wprowadzania zmian do umowy. Zmiana tak ważnego dokumentu będzie z kolei wymagała protokołu sporządzonego przez notariusza i zgłoszenia zmian do KRS.

Uchwała dotycząca podwyższenia kapitału powinna zawierać:
– kwotę o jaką podwyższono kapitał,
– sposób podwyższenia kapitału,
– informacje na temat podmiotów obejmujących udziały w podwyższonym kapitale,
– źródło finansowania podwyższonego kapitału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.