Prosta spółka akcyjna

PSA, czyli Prosta Spółka Akcyjna to nowy tryb spółki handlowej łączący w sobie elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Wprowadzenie tej spółki to dopiero projekt, będący na etapie konsultacji.

Prosta Spółka Akcyjna powstała przede wszystkim z myślą o start-upach, czyli firmach, które dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Z tego względu PSA opiera się na łatwej rejestracji, ograniczeniu kwestii formalnych oraz możliwości szybkiego pozyskania kapitału.

Akcje Prostej Spółki Akcyjnej będą mogli objąć założyciele, inwestorzy oraz osoby, które świadczą usługi na rzecz spółki.

Główną koncepcją PSA jest fakt, iż kapitałem może być również pomysł na spółkę oraz kapitał twórczy inwestorów. Obok kapitału podstawowego będzie istniał kapitał zakładowy w wysokości 1 zł.