Prowadzenie działalności w SSE

SSE, czyli specjalne strefy ekonomiczne to odrębne strefy administracyjne na terenie naszego kraju, w których prowadzenie przedsiębiorstwa odbywa się według preferencyjnych warunków rozliczeń podatkowych. Mają one na celu wsparcie nowo powstałych inwestycji, które przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy oraz rozwoju danego obszaru.

Funkcjonowanie w SSE przede wszystkim zapewnia zwolnienie z obowiązku regulowania podatku dochodowego. Kwota ulgi nie jest jednak stała. W poszczególnych regionach przyjmuje ona różne wartości i tak może wahać się od 50% do zaledwie 30% np. na terenie Warszawy. Co więcej, małe firmy mogą liczyć na podniesienie pomocy o nawet 20 punktów procentowych.

Specjalne Strefy Ekonomiczne bardzo często przyznają fundusze, które przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na tworzenie oraz rozwijanie nowych miejsc pracy. Z tego tytułu można zatem opłacić między innymi szkolenia pracownicze. W niektórych strefach władze decydują się dodatkowo na zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.