Prywatna fundacja

Fundacja to podmiot prawny, który jest reprezentowany przez radę fundacji. Podmiot ten może zostać wyposażony w kapitał przez fundatora. Może on także wskazać beneficjentów fundacji oraz zasady na jakich otrzymają przekazany przez niego majątek. Co ważne, wraz z przekazaniem określonych funduszy przestają być one własnością fundatora, a co się z tym wiąże nie wchodzą one w skład spadku, przy czym ma on do niego dostęp przez całe swoje życie.
Fundator ma również prawo do powołania Protektora w celu wetowania decyzji zawieranych przez radę fundacji i ochrony własnych interesów.

Obszar wykorzystywania fundacji:

1. Planowanie sukcesji – fundator może wskazać dowolnych beneficjentów fundacji, mogą nimi być członkowie rodziny, partner życiowy bądź dowolna osoba. Co istotne w razie zgonu fundatora przejmują oni pełen majątek bez czasu oczekiwania na postępowanie spadkowe.

2. Zabezpieczenie aktywów – fundacja zazwyczaj stosowana jest w celu ochrony majątku osobistego przez osoby wykonujące zawody o wysokim ryzyku np. prawników, lekarzy, przedsiębiorców.

3. Podatki – fundacja nie ma obowiązku regulacji podatków od darowizn oraz opłat skarbowych.