Przekształcenie w spółkę z o.o.?

Prowadząc działalność gospodarczą mogą pojawić się pewne czynniki ekonomiczne powodujące, że prowadzenie działalności w obecnej formie prawnej nie będzie już tak korzystne. Co począć w takiej sytuacji? Nie trzeba się tym zamartwiać. Wystarczy tylko zdecydować się na przekształcenia formy prawnej spółki. Kiedy to możliwe oraz jak? Odpowiedź w tym poście.

Kiedy można przekształcić działalność w spółkę?

Przekształcenie w spółkę może polegać na:

  • zmianie spółki kapitałowej w spółkę osobową,
  • zmianie spółki osobowej w kapitałową,
  • zmianie spółki osobowej na inną spółkę osobową,
  • zmianie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
  • zmianie spółki cywilnej w spółkę osobową lub kapitałową,
  • przekształceniu przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność w spółkę kapitałową.

Jak dokonuje się przekształcenie w spółkę?

Przekształcenie w spółkę jest bardzo proste, bo polega tylko na wykreśleniu z rejestru jednej spółki, a następnie wpisanie nowej spółki z powrotem do niego, lecz już w innej formie.

W trakcie przekształcania spółek nie zmienia się ich tożsamość. Posiada ona nadal zezwolenia, koncesje oraz przysługują jej prawa do ulg, do których nabyła prawo przed przekształceniem.  Nie zmienne pozostają także numer REGON czy NIP. Jedynie w przypadku, gdy podczas tego procesu spółka zmieniła swoją nazwę ma obowiązek przez roku od tego czasu, podawać starą nazwę obok nowej.

Sprawdź wady i zalety poszczególnych rodzajów spółek! Więcej informacji tutaj!