Rejestracja spółki przez Internet

Wprowadzenie możliwości rejestracji spółek bez wychodzenia z domu stało się krokiem wręcz rewolucyjnym. Jeszcze do niedawna by założyć własną działalność konieczne było odwiedzenie szeregu instytucji oraz złożenia do nich wielu wniosków i formularzy. Wszystko to sprawiało, że cały proces był bardzo czasochłonny i problematyczny.

System S24 redukuje wszelkie formalności do minimum, skracając tym samym cały proces nawet kilkunastokrotnie.
Należy jednak podkreślić, że nie każdy podmiot może zostać zarejestrowany za pomocą platformy rejestracyjnej. Przywilej ten przez długi okres czasu dotyczył wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2015 roku możliwość taką posiadają również spółki jawne i komandytowe.

Przez portal S24 prócz złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, wprowadzić można również zmiany danych zarejestrowanych już spółek. System umożliwia wprowadzenie zmian odnośnie siedziby spółki, adresu, przedmiotu działalności, składu zarządu i rady nadzorczej.
Bardzo istotne jest jednak iż zmiany w ten sposób nanosić mogą jedynie podmioty zarejestrowane przez platformę zamieszczoną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.