Rejestracja spółki z o.o. – koszty

Wiele osób decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastanawia się jak prezentują się opłaty związane z poszczególnymi etapami rejestracji. Omówmy je zatem.

Koszty w przypadku tradycyjnej rejestracji:
1. Opłata notarialna – jest uzależniona od kapitału zakładowego.
2. Opłata za odpis umowy – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę tekstu.
3. Opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego:
100 zł – opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia o wpisie do KRS,
500 zł – tok postępowania sądowego
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,5% kapitału zakładowego, pomniejszonego o koszt stworzenia umowy spółki, wpis do KRS-u oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
5. Opłata za notarialne uwierzytelnienie podpisów członków zarządu – 20 zł za każdy podpis.
6. Rejestracja spółki z o.o. do VAT – aktualnie nie istnieje konieczność wniesienia opłaty, do 2015 roku opłata ta wynosiła 170 zł.
7. Notarialne ustanowienie pełnomocnika spółki – 30 zł.

Koszty w przypadku rejestracji spółki przez Internet koszty są zdecydowanie niższe. Umowa spółki nie jest tworzona w formie aktu notarialnego, co znacznie obniża koszty. Zmianie ulega opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – cena za wniosek o zarejestrowanie spółki wynosi 250 zł.

Koszt założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zależy od sposobu rejestracji tej spółki, ale także od wysokości wnoszonego kapitału zakładowego.