Różnice między spółką z o.o. a innymi spółkami

Analizując, czym różni się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od innych spółek oraz czy jest korzystniejszym rodzajem prowadzenia działalności, pod uwagę można wziąć trzy inne spółki.

  1. Spółka cywilna – najpopularniejszy i najprostszy w prowadzeniu rodzaj spółki osobowej.
  2. Spółka jawna – jedna ze spółek działających na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
  3. Spółka komandytowa – nieco bardziej skomplikowana, łączy w sobie cechy spółki jawnej oraz pewne cechy spółki komandytowej.

Spółka z o.o., a spółka cywilna:

  • spółka cywilna, w odróżnieniu od spółki z o.o. nie jest podmiotem wyodrębnionym od swoich wspólników, co oznacza, że odpowiedzialność spoczywa na wszystkich razem.
  • kolejną różnicą jest to, że wspólnicy spółki cywilnej nie ponoszą pełnej i nieograniczonej odpowiedzialności za długi spółki.

Spółka z o.o., a spółka jawna:

  • wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za długi bez ograniczeń kwotowych i rodzajowych
  • w przeciwieństwie do spółki z o.o., spółka jawna nie posiada organów rządzących.

Spółka z o.o,. a spółka komandytowa:

  • w przypadku spółki komandytowej, jest ona podobna do spółki z o.o. pod względem możliwości ograniczenia odpowiedzialności wspólników za długi spółki
  • w odróżnieniu od spółki komandytowej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać kapitał zakładowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.