Rozwód – co z naszymi udziałami w spółce z o.o.?

Zawsze w przypadku rozwodu pojawia się pytanie: czy właścicielem udziałów w spółce z o.o. jest wyłącznie osoba wpisana do KRS, czy też udziały stanowią majątek wspólny małżonków?

W pierwszej kolejności musisz ustalić:

  • kiedy udziały zostały nabyte (w trakcie trwania małżeństwa lub w okresie przed zawarciem małżeństwa),
  • czy małżonkowie zawierali umowy rozdzielności majątkowej,
  • czy udziały zostały nabyte za środki pieniężne/niepieniężne pochodzące z majątku osobistego małżonka.

Jeśli małżonek nabył udziały przed zawarciem związku małżeńskiego, wówczas stanowią jego wyłączną własność. W przypadku, gdy wspólnik nabył udziały za środki pieniężne/niepieniężne pochodzące z majątku osobistego, udziały przypadają również wyłącznie jemy. Jednak, gdy udziały zostały objęte w trakcie trwania małżeństwa lub też zostały kupione za wspólne środki, będą stanowić majątek wspólny.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego, udziały nabyte przez jednego małżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego, wchodzą w skład tego majątku, a wspólnikiem staje się tylko małżonek będący stroną czynności prawnej prowadzącej do nabycia udziałów.

Formalnie prawa korporacyjne w spółce będą wykonywane przez jednego małżonka, tego który jest stroną umowy sprzedaży udziałów lub który zawiązał spółkę z o.o. Tylko ten jeden małżonek będzie widoczny jako wspólnik w KRS. Takie informacje nie oznaczają jednak, że udziały stanowią jego wyłączną własność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.