Siedziba a adres spółki z o.o.

Przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest określenie jej siedziby. Informacja ta jest zawarta w umowie spółki. Co ciekawe, siedziba to nie to samo co adres. Czym się właściwie różnią?

Siedzibą spółki jest konkretnie “miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający”. Może to więc być np. Kraków, Gdańsk, czy Bielsko-Biała. To tam będą odbywać się posiedzenia zarządu, chyba że inaczej postanowiono w umowie spółki. Co ważne, siedziba przedsiębiorstwa musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Inną kwestią jest adres spółki z o.o. Tutaj określa się dokładnie ulicę, numer budynku itp. Adres spółki wiąże się bezpośrednio z jej działalnością. To tutaj na przykład przechowuje się całą dokumentację rachunkową, czy prowadzi księgę udziałów.

Zmiana adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest o wiele mniej problematyczna niż zmiana siedziby – wystarczy stosowna uchwała zarządu. W przypadku zmiany siedziby, konieczne będą zmiany wprowadzone notarialnie do umowy spółki.

Zmiany w tej kwestii charakteryzują się koniecznością zgłoszenia ich do Krajowego Rejestru Sądowego i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – z tego też powodu nie unikniemy pewnych kosztów. Obowiązują one tak przy zmianie siedziby, jak i adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością