Skąd biorą się spółki widma?

Spółki widma to spółki, które co prawda figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednakże w rzeczywistości jakby ich nie było.
Oznacza to, że mimo iż są wpisane do KRS nie prowadzą już działalności gospodarczej, nie posiadają organów, nie składają sprawozdań finansowych do sądu, a pod jej adresem działalność może prowadzić już zupełnie inna firma.
Spółka taka istnieje wyłącznie na papierze.
Skąd biorą się takie zjawiska?

Jest to spowodowane skomplikowanymi przepisami związanymi z likwidacją spółek kapitałowych. Tym samym jej właściciele bardzo często decydują się zawiesić działalność zamiast ją zlikwidować.

Ponadto na rynku funkcjonuje ogromna ilość (niemalże 200 tysięcy) spółek zarejestrowanych w dawnym rejestrze handlowym. Podmioty te nie zostały przerejestrowane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ilość tych podmiotów jest przerażająca, stanowi bowiem niemal 25% wszystkich spółek należących do KRS.