Śmierć wspólnika spółki cywilnej

Niskie koszty założenia i prowadzenia spółki cywilnej sprawiają, że w formie tej zakładanych jest wiele firm. Niestety sytuacja znacząco komplikuje się gdy jeden ze wspólników spółki cywilnej umiera.

Spółka cywilna w rozumieniu Kodeksu cywilnego nie jest przedsiębiorcą, gdyż nie posiada osobowości prawnej. Umowa spółki cywilnej określa zobowiązanie wszystkich wspólników do dążenia do jednego ściśle określonego celu, a każdy z nich bierze pełną odpowiedzialność za działalność spółki.

Śmierć wspolnika może być przyczyną rozwiązania spółki cywilnej. Aby tego uniknąć na umowie spółki należy zastrzec możliwość wejścia spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. Wówczas spółka może nadal funkcjonować. Następuje to automatycznie, a spadkobiercy nie muszą składać żadnych dodatkowych oświadczeń. Co również ważne, pozostali wspólnicy nie mogą udaremnić wejścia takiej osoby do spółki.

Wejście spadkobiercy do spółki sprawia, że nie trzeba dokonywać czynności związanych ze sporządzeniem remanentu likwidacyjnego na gruncie VAT oraz likwidacji PIT i VAT.